'N A' Jobs in Chester North West Cheshire

115 Opportunities
Advanced Filters
Sort By: Relevancy Date
£0+ ANNUM

Lifeguard - Various shifts available

LL11  Wales Clwyd Wrexham Freedom Leisure 0 - 9999 per annum
2 days ago

... Achubwr Bywyd yn rhan hanfodol o redeg pwll Nofio a Chanolfan. Mae hyn yn rôl gyfrifol sy’n allweddol i ddiogelwch a lles ein cwsmeriaid; mae angen sylw rhagorol i fanylder ... gallwn gynnig yr hyfforddiant yma i’r ymgeisydd priodol). Rydyn ni’n chwilio am unigolion hwyliog, deinamig a brwdfrydig i fod yn rhan o dîm Freedom Leisure. Rydyn ni am ... i’n gweithwyr a chwsmeriaid i gael y profiad gorau posibl, felly os yw’r disgrifiad yma’n eich disgrifio chi, rydyn ni am ...

More Details
£22K+ ANNUM

Lecturer

LL15  Wales Clwyd Deeside Blue Octopus Recruitment Ltd £22,827 to £38,629 pro rata
1 day ago

... safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.   Dyma ... hoffem glywed gennych chi. Mae gennym gyfleoedd i ddarlithwyr a delir fesul awr i weithio fel rhan o’n rhaglen Hwb i Yrfa. Mae’r rhaglen wedi’i llunio ... ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd.   Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.   ...

More Details
£22K+ ANNUM

Lecturer in Kickstart

LL15  Wales Clwyd Deeside Blue Octopus Recruitment Ltd from £22,827 to £38,629 per annum pro-rata
4 hours ago

... safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer. Dyma gyfle ... hoffem glywed gennych chi. Mae gennym gyfleoedd i ddarlithwyr a delir fesul awr i weithio fel rhan o’n rhaglen Hwb i Yrfa.Mae’r rhaglen wedi’i llunio ... yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn ...

More Details
£22K+ ANNUM

Lecturer

LL11  Education and Training Clwyd Wrexham & Deeside 22827.00 - 38629.00 - annum
4 hours ago

... safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer. Dyma gyfle ... hoffem glywed gennych chi. Mae gennym gyfleoedd i ddarlithwyr a delir fesul awr i weithio fel rhan o’n rhaglen Hwb i Yrfa. Mae’r rhaglen wedi’i llunio ... yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn ...

More Details
£22K+ ANNUM

Lecturer BLUL61661

LL11  Clwyd Wrexham Blue Octopus Recruitment Ltd 22827.00 - 38629.00 - annual
4 hours ago

... safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer. Dyma gyfle ... hoffem glywed gennych chi. Mae gennym gyfleoedd i ddarlithwyr a delir fesul awr i weithio fel rhan o'n rhaglen Hwb i Yrfa. Mae'r rhaglen wedi'i llunio ... yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai'n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn ...

More Details
£20K+ ANNUM

Pastoral Coach

LL15  Education and Training Clwyd £20,194 to £21,832 per annum
6 days ago

... grwpiau dynodedig ar eu llwybrau dysgu, gan sicrhau eu bod yn teimlo'n ddiogel yn y coleg a’u bod yn hapus ac yn llwyddiannus. Gan ddefnyddio'r rhaglen ABCh ... rhaglen fonitro myfyrwyr y coleg i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu tracio a’u cynorthwyo’n dda yn ystod eu hamser yn y coleg. Yn anad dim, byddwch ... wrth ddatrys problemau. Byddwch yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office (Excel, Word a PowerPoint) a rhaglenni Google. Byddai’n fanteisiol petai gennych brofiad o weithio ym maes Gwaith Ieuenctid ...

More Details
£20K+ ANNUM

Pastoral Coach

LL15  Education and Training Clwyd £20,194 to £21,832 per annum
5 days ago

... grwpiau dynodedig ar eu llwybrau dysgu, gan sicrhau eu bod yn teimlo'n ddiogel yn y coleg a’u bod yn hapus ac yn llwyddiannus. Gan ddefnyddio'r rhaglen ABCh ... rhaglen fonitro myfyrwyr y coleg i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu tracio a’u cynorthwyo’n dda yn ystod eu hamser yn y coleg. Yn anad dim, byddwch ... wrth ddatrys problemau. Byddwch yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office (Excel, Word a PowerPoint) a rhaglenni Google. Byddai’n fanteisiol petai gennych brofiad o weithio ym maes Gwaith Ieuenctid ...

More Details
£20K+ ANNUM

Pastoral Coach

LL15  Wales Clwyd Deeside Blue Octopus Recruitment Ltd from £20,194 to £21,832 per annum
6 days ago

... grwpiau dynodedig ar eu llwybrau dysgu, gan sicrhau eu bod yn teimlo'n ddiogel yn y coleg a’u bod yn hapus ac yn llwyddiannus. Gan ddefnyddio'r rhaglen ABCh ... rhaglen fonitro myfyrwyr y coleg i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu tracio a’u cynorthwyo’n dda yn ystod eu hamser yn y coleg.Yn anad dim, byddwch yn ... wrth ddatrys problemau.Byddwch yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office (Excel, Word a PowerPoint) a rhaglenni Google.Byddai’n fanteisiol petai gennych brofiad o weithio ym maes Gwaith Ieuenctid ...

More Details
£20K+ ANNUM

Pastoral Coach

LL15  Wales Clwyd Deeside Blue Octopus Recruitment Ltd £20,194 to £21,832 per annum
6 days ago

... grwpiau dynodedig ar eu llwybrau dysgu, gan sicrhau eu bod yn teimlo'n ddiogel yn y coleg a’u bod yn hapus ac yn llwyddiannus. Gan ddefnyddio'r rhaglen ABCh ... rhaglen fonitro myfyrwyr y coleg i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu tracio a’u cynorthwyo’n dda yn ystod eu hamser yn y coleg. Yn anad dim, byddwch ... wrth ddatrys problemau. Byddwch yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office (Excel, Word a PowerPoint) a rhaglenni Google. Byddai’n fanteisiol petai gennych brofiad o weithio ym maes Gwaith Ieuenctid ...

More Details
£20K+ ANNUM

Pastoral Coach

LL11  Wales Clwyd Wrexham Blue Octopus Recruitment Ltd £20,194 to £21,832 per annum
5 days ago

... grwpiau dynodedig ar eu llwybrau dysgu, gan sicrhau eu bod yn teimlo'n ddiogel yn y coleg a’u bod yn hapus ac yn llwyddiannus. Gan ddefnyddio'r rhaglen ABCh ... rhaglen fonitro myfyrwyr y coleg i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu tracio a’u cynorthwyo’n dda yn ystod eu hamser yn y coleg. Yn anad dim, byddwch ... wrth ddatrys problemau. Byddwch yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office (Excel, Word a PowerPoint) a rhaglenni Google. Byddai’n fanteisiol petai gennych brofiad o weithio ym maes Gwaith Ieuenctid ...

More Details
Your browser does not support Cookies or JavaScript or this option is turned off in your browser settings.

How to enable Cookies and JavaScript

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Please wait...