'N A' Jobs in Chester North West Cheshire

296 Opportunities
Advanced Filters
Sort By: Relevancy Date
£20+ HOUR

Lecturer in ESOL

LL11  Education and Training Wales Clwyd Wrexham £20.40 per hour (includes holiday pay)
2 days ago

... 40 - £34.52 yr awr (sy’n cynnwys tâl gwyliau),yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Swydd achlysurol, a delir fesul awr Coleg Cambria yw un o ... Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer. Ydych chi’n unigolyn creadigol, arloesol a llawn dychymyg? Ydych chi’n hunanhyderus ac yn gallu dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu ...

More Details
jobs

Assessor in Horticulture BLUA70967

CH5  wales connah's quay
6 hours ago

... hefyd lefelau derbyniol o Sgiliau Hanfodol, yn enwedig rhesymu geiriol a rhifiadol. Mae’n hanfodol bod gennych brofiad galwedigaethol yn y sector garddwriaeth. Bydd ... brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, a bod gennych hyder yn gweithio’n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu cymwysterau. Byddai’n ddymunol petaech yn ...

More Details
£20+ HOUR

Lecturer in ESOL

LL15  Education and Training Clwyd Deeside County of Flintshire 20.40 - £34.52 - hour
2 days ago

... .40 - £34.52 yr awr (sy’n cynnwys tâl gwyliau), yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Swydd achlysurol, a delir fesul awr Ein cleient yw un o ... Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer. Ydych chi’n unigolyn creadigol, arloesol a llawn dychymyg? Ydych chi’n hunanhyderus ac yn gallu dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu ...

More Details
jobs

Assessor in Horticulture BLUA70967

CH5  connah's quay
6 hours ago

... hefyd lefelau derbyniol o Sgiliau Hanfodol, yn enwedig rhesymu geiriol a rhifiadol. Mae’n hanfodol bod gennych brofiad galwedigaethol yn y sector garddwriaeth. Bydd ... brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, a bod gennych hyder yn gweithio’n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu cymwysterau. Byddai’n ddymunol petaech yn ...

More Details
jobs

Lecturer - Painting and Decorating BLUL70263

LL11  Administration and Secretarial wales wrexham
3 days ago

... £38,629 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd ... ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn gofyn ...

More Details
£22K+ ANNUM

Lecturer Painting and Decorating

LL11  Construction and Property Clwyd Wrexham from £22,827 to £38,629 per annum
4 days ago

... 38,629 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd ... ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn gofyn ...

More Details
jobs

Lecturer - Painting and Decorating BLUL70263

LL11  wrexham
3 days ago

... £38,629 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd ... ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn gofyn ...

More Details
jobs

Assessor - Hairdressing BLUA71377

CH5  Leisure Tourism and Entertainment wales connah's quay
5 days ago

... am y diwydiant gydag eraill? Ydych chi’n awyddus i ymuno â sefydliad sy’n buddsoddi’n helaeth yn ei weithwyr, ac sy’n gallu cynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad ... hefyd bydd gennych chi gymhwyster proffesiynol perthnasol ar o leiaf lefel 3 a chymhwyster Asesydd. Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Yn gyfnewid am ...

More Details
jobs

Assessor in Engineering BLUA70176

CH5  wales deeside
3 days ago

... 25,139 - £28,331 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Ydych chi’n angerddol am eich gwaith ac yn chwilio am swydd lle gallwch chi rannu ... gwybodaeth am y diwydiant gydag eraill? Ydych chi’n awyddus i ymuno â sefydliad sy’n buddsoddi’n helaeth yn ei weithwyr, ac sy’n gallu cynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad proffesiynol ...

More Details
jobs

Assessor in Carpentry & Joinery BLUA70174

CH5  Construction and Property wales deeside
3 days ago

... 25,139 - £28,331 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Ydych chi’n angerddol am eich gwaith ac yn chwilio am swydd lle gallwch chi rannu ... gwybodaeth am y diwydiant gydag eraill? Ydych chi’n awyddus i ymuno â sefydliad sy’n buddsoddi’n helaeth yn ei weithwyr, ac sy’n gallu cynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad proffesiynol ...

More Details
Your browser does not support Cookies or JavaScript or this option is turned off in your browser settings.

How to enable Cookies and JavaScript

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Please wait...