'N A' Jobs in Chester North West Cheshire

132 Opportunities
Advanced Filters
Sort By: Relevancy Date
£25K+ ANNUM

Assessor in Horticulture

LL15  Education and Training Clwyd Deeside Blue Octopus Recruitment Ltd from £25,139 to £28,331 per annum
3 days ago

... hefyd lefelau derbyniol o Sgiliau Hanfodol, yn enwedig rhesymu geiriol a rhifiadol. Mae’n hanfodol bod gennych brofiad galwedigaethol yn y sector garddwriaeth. Bydd ... brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, a bod gennych hyder yn gweithio’n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu cymwysterau. Byddai’n ddymunol petaech yn ...

More Details
£22K+ ANNUM

Darlithydd - Iechyd a Gofal Cymdeithasol

LL11  Wales Clwyd Wrexham Blue Octopus Recruitment Ltd from £22,827 to £38,629 per annum
3 days ago

... unigolyn gyda chymhwyster Lefel 4 o leiaf mewn maes pwnc arbenigol sy’n gysylltiedig ag iechyd, yn ogystal â chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407, ... yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn ...

More Details
£25K+ ANNUM

Assessor Sport

LL11  Education and Training Clwyd Wrexham Blue Octopus Recruitment Ltd from £25,139 to £28,331 per annum based on a salary assessment
6 days ago

... iawn petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, a bod gennych hyder wrth weithio’n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu cymwysterau. Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ...

More Details
£25K+ ANNUM

Assessor - Sport

LL11  Education and Training Wrexham Clwyd 25139.00 - 28331.00 - annum
5 days ago

... iawn petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, a bod gennych hyder wrth weithio’n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu cymwysterau. Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ...

More Details
£22K+ ANNUM

Lecturer Mechanical Engineering

LL15  Education and Training Clwyd Deeside Blue Octopus Recruitment Ltd from £22,827 to £38,629 per annum
5 days ago

... gyda chymhwyster Lefel 4 o leiaf mewn maes pwnc arbenigol sy’n gysylltiedig â Pheirianneg, yn ogystal â chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407 ... ymatebol i anghenion pobl eraill, ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn ...

More Details
£22K+ ANNUM

Lecturer - Mechanical Engineering

LL15  Education and Training Clwyd Deeside County of Flintshire 22827.00 - 38629.00 - annum
5 days ago

... gyda chymhwyster Lefel 4 o leiaf mewn maes pwnc arbenigol sy’n gysylltiedig â Pheirianneg, yn ogystal â chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407 ... ymatebol i anghenion pobl eraill, ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn ...

More Details
£20+ ANNUM

Lecturer in Adult Basic Education

LL15  Education and Training Wales Clwyd Deeside Blue Octopus Recruitment Ltd from £20.40 to £34.52 per hour / £22,827 - £38,629 per annum pro-rata
2 days ago

... / £20.40 - £34.52 yr awr (sy’n cynnwys tâl gwyliau),yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Swydd achlysurol, a delir fesul awr Ein cleient yw un o golegau ... ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn ...

More Details
£22K+ ANNUM

Lecturer Aero Engineering

LL15  Education and Training Clwyd Deeside Blue Octopus Recruitment Ltd from £22,827 to £38,629 per annum
5 days ago

... safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer. Rydym yn ... ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn ...

More Details
£22K+ ANNUM

Lecturer Painting and Decorating

LL11  Construction and Property Clwyd Wrexham Blue Octopus Recruitment Ltd from £22,827 to £38,629 per annum
6 days ago

... £38,629 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd ... ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn gofyn ...

More Details
£22K+ ANNUM

Lecturer - Painting and Decorating

LL11  Education and Training Wrexham Clwyd 22827.00 - 38629.00 - annum
5 days ago

... £38,629 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd ... ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn gofyn ...

More Details
Your browser does not support Cookies or JavaScript or this option is turned off in your browser settings.

How to enable Cookies and JavaScript

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Please wait...