'N A' Jobs in Chester North West Cheshire

118 Opportunities
Advanced Filters
Sort By: Relevancy Date
£22K+ ANNUM

LL11  22601.00 - 38246.00 - annual 20 hours ago

... i baratoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol, byddwch yn gallu adnabod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i'w harfer a bod yn aelod ymroddedig o dîm sy'n gallu meithrin perthnaseddau gwaith effeithiol ... agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai'n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn ...

More Details
£20+ HOUR

CH5  Education and Training £20.4 per hour 1 day ago

... i baratoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol, byddwch yn gallu adnabod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w harfer a bod yn aelod ymroddedig o dîm sy’n gallu meithrin perthnaseddau gwaith effeithiol ... agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn ...

More Details
£22K+ ANNUM

CH7  from £22,827 to £38,629 per annum pro-rata 21 hours ago

... i baratoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol, byddwch yn gallu adnabod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w harfer a bod yn aelod ymroddedig o dîm sy’n gallu meithrin perthnaseddau gwaith effeithiol ... agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn ...

More Details
£22K+ ANNUM

LL15  Education and Training £22,827 - £38,629 per annum, pro-rata 20 hours ago

... i baratoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol, byddwch yn gallu adnabod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w harfer a bod yn aelod ymroddedig o dîm sy’n gallu meithrin perthnaseddau gwaith effeithiol ... agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn ...

More Details
£22K+ ANNUM

LL11  22827.00 - 38629.00 - annual 20 hours ago

... i baratoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol, byddwch yn gallu adnabod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i'w harfer a bod yn aelod ymroddedig o dîm sy'n gallu meithrin perthnaseddau gwaith effeithiol ... agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai'n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn ...

More Details
£25K+ ANNUM

LL15  from £25,139 to £28,331 per annum 20 hours ago

... yn y swydd hon, mae’n rhaid bod gennych gymhwyster asesydd neu’ch bod yn gweithio tuag at ennill hynny, yn ogystal â chymhwyster proffesiynol, o leiaf lefel ... swydd. Dylai fod gennych drwydded yrru ddilys a’ch cludiant eich hunan. Byddai’n hynod fanteisiol petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant ar gyfer y swydd hon. ... Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg. Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd ...

More Details
£25K+ ANNUM

LL15  Education and Training £25,139 - £28,331 per annum 20 hours ago

... yn y swydd hon, mae’n rhaid bod gennych gymhwyster asesydd neu’ch bod yn gweithio tuag at ennill hynny, yn ogystal â chymhwyster proffesiynol, o leiaf lefel ... swydd.   Dylai fod gennych drwydded yrru ddilys a’ch cludiant eich hunan.   Byddai’n hynod fanteisiol petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant ar gyfer y swydd hon. ...   Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg.   Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd ...

More Details
jobs

CH1  CH70  CH88  CH99  20 hours ago

... DOE Hours: 40 hours per week Mon-Fri:  9.00am – 7.00pm WE Hours/Rota:  N/A OOH Rota:  None Sole Charge:  Some Computer system: RxWorks Branch Work : None Team:  several experienced ... vets along with excellent staff of experienced RVNs and support staff Accommodation/Allowance:  TBC Vehicle : N/A Pets Allowed:  TBC Must haves: RCVS registered and qualified Possess the right to work in ...

More Details
£19K+ ANNUM

LL15  from £19,679 to £20,709 per annum 21 hours ago

... rydym ni rwan yn chwilio am Swyddog Hawliadau a Monitro i gynorthwyo gyda chydlynu a monitro arian y prosiectau sy’n cael eu hariannu gan Gronfeydd Strwythurol Ewrop. ... i reoli cofnodion gweithgarwch yn effeithlon, yn unol â gweithdrefnau a gofynion mewnol ac allanol. Lle bo hynny’n briodol, byddwch hefyd yn cynorthwyo ac yn cynghori rheolwyr ... yn gadarn er mwyn cwblhau tasgau ar amser a bod yn hyderus wrth drin gwybodaeth ariannol gyfrinachol. Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn ...

More Details
£22K+ ANNUM

LL11  Education and Training £22,827 per annum 1 day ago

... i baratoi deunyddiau addysgu ysgrifenedig a gweledol effeithiol, byddwch yn gallu adnabod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w harfer a bod yn aelod ymroddedig o dîm sy’n gallu meithrin perthnaseddau gwaith effeithiol ... agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn ...

More Details
Your browser does not support Cookies or JavaScript or this option is turned off in your browser settings.

How to enable Cookies and JavaScript

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Please wait...